legal-fit-logo

Dažniausiai užduodami klausimai:

Saugos ir sveikatos dokumentų valdymo sistema LegalFit - elektroninė sistema, kurią Įmonės diegia, kad padėtų joms metodiškai valdyti saugos procesus Organizacijos veikloje. Mūsų sistema yra prižiūrima ir nuolat tobulinama, atnaujinant ir plečiant sistemos funkcijas, pagal klientų poreikius.

LegalFit sistema apima sistemingą požiūrį į saugos procesų valdymą, taikant struktūrinę atskaitomybę ir saugias veiklos procedūras.

Saugos dokumentų valdymo sistema - tai inovatyvus ir integruotas požiūris į saugos valdymą Organizacijoje, integruojantis saugą į kasdienę Organizacijos veiklą.

Kiekvienas darbdavys privalo užtikrinti, organizuoti, kontroliuoti, stebėti, kad Organizacijoje įdiegtos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės, būtų taikomos efektyviai ir veiksmingai.

LegalFit sistema padės įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, užtikrinant, kad darbuotojai, dirbantys Organizacijoje, būtų tinkamai ir laiku instruktuoti. Naudodami LegalFit sistemą, nepraleisite darbuotojų instruktavimo terminų, o darbuotojai visada turės galimybę susipažinti su Jūsų patvirtintais darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentais.

Sistemoje rasite tokias funkcijas - dokumentų įkėlimas, elektroninių dokumentų priskyrimas pagal pareigas, užduočių delegavimas, darbuotojų instruktavimas elektroniniu būdu, dokumentų pasirašymas.

LegalFit sistema yra nuolat tobulinama ir funkcionalumas plečiamas priklausomai nuo klientų poreikių.

LegalFit sistemos kaina priklauso nuo vartotojų skaičiaus. Susisiekite su mūsų pardavimų skyriumi, išanalizavę Jūsų poreikius, pateiksime Jums pasiūlymą.

Su dokumentais darbuotojais susipažįsta pasirašydami pažangiuoju elektroniniu parašu.